Suhtlemisintelligentsus (Conversational Intelligence, C-IQ TM)-
arenguprogramm koolijuhtidele. 22.09.2023-01.12.2023.

Kuidas luua keskkond, mis on motiveeriv, turvaline, soodustab panustamist, koostööd ja loomingulisust? Kuidas tulla toime keerulistes suhtlemissituatsioonides, liikuda lahendustele lähemale ja teha seda turvaliselt, osapooli väärtustades? Koolijuhtide arenguprogramm on üles ehitatud konkreetsele teaduspõhisele metoodikale, Conversational Intelligence, C-IQ TM, mis annab juhile igapäevaseks tööks hädavajalikud oskused.

Koolituse sisu:

Suhtlemisintelligentsus (edaspidi C-IQ TM) on mõeldud asutuste ja ettevõtete juhtidele, kes soovivad alustada või toetada oma asutuses teadlikult turvalist, usaldust, koostööd ja loomingulisust soodustavat õhkkonda ja töökultuuri.

C-IQ TM on põhimõtete, võtete ja praktikate kogum, mis toetub neuroteaduslikele alustele, on traumainformeeritud ja mida on tulemuslikult rakendatud haridussüsteemides ja suurkorporatsioonides. Programm annab sügavama mõistmise, millised meie suhtlemismustrid soodustavad head kontakti ja usaldust ning millised tekitavad ebakindla, hirmu ja usaldamatust täis õhkkonna. Programmi tulemusena on inimesed õppinud paremini suhtlemissituatsioone teadvustama, neis loovamalt navigeerima ja arenema.

C-IQ teadmised ja oskused mõjutavad positiivselt ka meie aju neurokeemiat ning selle kaudu vaimset tervist.

Programm sobib juhile, kes:

  • tunneb vastutust oma asutuse psühholoogilise õhkkonna ja töötajate vaimse tervise eest ning soovib, et tema asutuse personal tuleks hommikuti tööle tundega, et töö juures on tema jaoks mõnus õhkkond, ei peaks oma energiat kulutama pingeliste suhete peale juhtkonna ning töökaaslastega;
  • on valmis õpitud põhimõtteid ja võtteid ka päriselt proovima;
  • ei pelga oma harjumuste ja kalduvuste selgemat teadvustamist;
  • on valmis enda jaoks tavapärasest mõnevõrra erinevaid lähenemisi testima;
  • on valmis kuulamise ja arutelude vahele tegema ka teemadega seotud liikumispause;
  • on huvitatud sarnases positsioonis inimestega oma kogemusi ja tähelepanekuid jagama ja arutama.

Programm koosneb 6 moodulist, mille vahel on 2-nädalased pausid. See annab just parajalt aega ja võimalusi tähelepanekute tegemiseks ja kohtumisel saadud info praktiseerimiseks.  Lisaks on kohtumiste vahepeal varasemalt määratud aegadel võimalus koolitajaga konsulteerida.

Koolitaja on psühholoog Evelin Kirikal. 

Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 10 osalejat), mis tagab individuaalse lähenemise ja kõrge kaasatuse kogu õppeprotsessi vältel.

Koolituse toimumise ajad: 22.09., 6.10., 20.10., 03.11., 17.11., 01.12.2023 kell 11.00-13.00 Kaasava Hariduse Keskuses (Weizenbergi 20/1, Tallinn).

Koolituspäevadel olete oodatud keskusesse kell 10.30-11.00, mil õppijaid ootab tervituskohv ja suupiste. Kell 11.00-13.00 toimub õppetöö.

Osalejate arv on piiratud!

Koolituse hind: 575 eurot, hinnale lisandub käibemaks.

„Inimese järgmisele arengutasemele jõudmine oleneb meie töökoha kultuurist, see omakorda oleneb suhete kvaliteedist, mis omakorda oleneb vestluste kvaliteedist. Kõik toimub läbi suhtlemise!“ Judith. E. Glaser

Registreerumine:

Õppekava:

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!