"KUI INIMENE ON LIIGA SUUR, ET ÕPPIDA, SIIS TA ENAM SUUREMAKS EI KASVAGI. " H. V. Prochnow

Koolituskalender

Juuli

Otsime sotsiaalpedagooge, kes tahaksid algaval õppeaastal vedada 1-3 SEO ringi oma piirkonnas. Tagame sotsiaalpedagoogidele suvel tasuta väljaõppe ning alustame ringidega juba sügisel.  Täpsem info siin.

August

Koolitusel osalejad saavad ülevaate levinumatest õpiraskustest, nende avaldumisest ja lapse toetamise võimalustest. Käsitlemisele tulevad näiteks: lugemisraskus; kirjutamisraskus; matemaatilised raskused; käitumisraskused; sotsiaalse suhtlemise eripärad. Samuti arutletakse koostöö võimalustest perega ja abi saamise võimalusi väljaspool haridusasutust. Koolitust viib läbi eripedagoog Katrin Koger. Täpsem info ja registreerumine siin.

Koolitusel annab eripedagoog ja aineõpetajana töötav Katrin Koger ülevaate levinumatest hariduslikest erivajadustest ja jagab praktilisi nippe ja nõuandeid, kuidas last tunnisituatsioonis toetada, et õpiraskusi leevendada ja nende süvenemist ennetada. Keskendutakse I kooliastme eripäradele. Koolitus on praktiline ja saadavad teadmised on kasulikud igale õpetajale! Täpsem info ja registreerumine siin.

Arenguprogramm, mis annab HEV-koordineerijale kõik vajalikud baasteadmised. Arenguprogrammi koolitajad on kõik aktiivsed praktikud, praktika on põimunud parajas tasakaalus teooriaga, lisaks on arenguprogrammide lahutamatu osa supervisioonid. Oodatud on nii alustavad, kui juba pikema kogemusega HEV-koordineerijad. Arenguprogrammis osalemine on hindamatu väärtusega just alustavale/hiljuti alustanud HEV-koordineerijale. Tallinna grupp juba täitub ja suure huvi tõttu avame grupi ka Viljandis. Täpsem info ja registreerumine siin. 

Sotsiaalpedagoogi arenguprogramm annab osalejatele mitmekülgsed teoreetilisele baasile toetuvad praktilised oskused kvaliteetse sotsiaalpedagoogilise teenuse tagamiseks. Tugineme ettevalmistuses sotsiaalpedagoogi kutsestandardile. Soovijatel on võimalus koostada arenguprogrammi raames ka kutse taotlemiseks vajalik e-portfoolio. Koolituse õppekava on koostanud sotsiaalpedagoog Viktoria Latova, kes on ka kandvaks koolitajaks. Arenguprogrammi raames toimuvad ka regulaarsed supervisioonid. Täpsem info ja registreerumine siin.

September

Kas olete vahel tundnud, et lapse (õpi)motivatsioon on nii madal, meeleolu halb ja soov pingutada olematu? Kuidas toetada last, kellel on raske, kelle jaoks õppimine on tohutu pingutus ja õppetegevus ei ole tema jaoks mitte põnev ettevõtmine, vaid nõuab tohutut eneseületust? Mäng on parim viis kaasata laps ka pingutust nõudvatesse tegevustesse. Saame pakkuda eduelamust, rõõmu ja mängulusti, samas toetada toetada lapse arengut. Koolitaja Kai Mäses on pikaaegse kogemusega logopeed, kes avastas mänguteraapia väljaõppes, et just neid nippe saab ta kasutada oma igapäevases töös õpiabirühmades. Antud töötoas jagab Kai parimaid praktikaid ning pakub põnevaid mängulisi kogemusi ka osalejatele.  Täpsem info ja registreerumine siin.

Koolitust viib läbi HEV-koordineerijana, õpetajana, sotsiaalpedagoogina ja ka Rajaleidja süsteemis 4 aastat töötanud Viktoria Latova. Antud koolituse eesmärk on anda selgeid vastuseid konkreetsetele küsimustele: mida võib kool üldtoe raames teha; kuidas jaotada tööd selliselt, et õpetaja ja tugispetsialist ellu jääksid, samas õpilane saaks toetatud; millal tasub pöörduda Rajaleidjasse; mida teha, et Rajaleidja ja kooli koostöö sujuks; mis on vähendamine, asendmaine, ainest vabastamine ja kuidas neid reaalselt siis rakendada? Ja palju muud. Kõik küsimused, mida HEV-koordineerijana ja tugispetsialistina küsime, aga millele tihti siiski selget vastust ei saa, kuna teiselpool lauda ei istu praktik. Olete oodatud koolitusele, kus kõigile küsimustele otsime vastused, jagame praktilisi nippe, kuidas saaks õpilane parima toe ja samas saaks ka spetsialistide ressursid optimaalselt rakendatud. Täpsem info ja registreerumine siin.

Ümarlaua tulemuste eest vastutab eelkõige ümarlaua kokkukutsuja. Kuidas planeerida ja korraldada ümarlauda selliselt, et fookus püsiks, kõigi arvamustega arvestataks, eesmärgid saaksid saavutatud ning ümarlaua tulemusel koostöö areneks? Ümarlauad ja vestlused peredega, võrgustikuga on ühelt poolt tavapärane praktika, teisalt ei too need alati tulemusi. Käesoleval koolitusel vaatleme, mida saame teha, et ümarlaud võimalikult efektiivne ja lahenduskeskne oleks. Täpsem info ja registreerumine siin.

Oktoober

Koolitusel osalejad saavad ülevaate käitumise tugikava koostamise põhimõtetest ning näidise najal töötatakse läbi reaalsed juhtumid ja tugikava koostamise parimad praktikad. Miks tugikava mõnikord tulemusi ei too? Kuidas koostada tugikava selliselt, et see reaalselt õpilast ka toetaks ning positiivseid muutusi kaasa tooks? Kes ja millisel kujul peavad olema kaasatud? Käitumise tugikava koolitust viib läbi sotsiaalpedagoog Viktoria Latova. Täpsem info ja registreerumine siin.

Oskuste õpe on lihtne, praktiline ja tulemuslik meetod, mille autoriks on Ben Furman. Oskuste õpet saab rakendada lapsevanem, õpetaja, tugispetsialist või ka noorsootöötaja lapse toetamiseks. Furmani seisukoht on, et lapsel ei ole mitte probleemid, vaid ta ei ole lihtsalt mingeid oskusi veel ära õppinud ning oskuste õpe aitab lapsel arendamist vajavad oskused omandada. Koolitust viib läbi sotsiaalpedagoog  Viktoria Latova, kes tutvus Ben Furmani meetoditega esmakordselt 10 aastat tagasi läbi raamatu “Põngerjaõpetus”, proovis loetut oma tollal 4-aastase lapsega, tulemused oli suurepärased, viis seejärel saadud teadmised klienditöösse ning peagi leidis ka oskuste õppe materjalid, mis olid veelgi lihtsamad, konkreetsemad ja mugavamad praktikasse panekuks. Käsitleme oskuste õppe raskuskohti ning leiame kohe ka lahendused. Täpsem info ja registreerumine siin.

November

Kaasava Hariduse Keskusel on EHIS koolitusluba nr 240222, kehtib alates 21.01.2023.

2024/2025 alustavad taas Sotsiaalpedagoogi arenguprogramm ja HEV-koordineerija arenguprogramm!

Liitu uudiskirjaga ja saa uusimatest koolitustest ning sooduskampaaniatest teada esimeste seas!

Add Your Heading Text Here

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!