Haridusasutustele pakutavad sisekoolitused

Sisekoolitus on parim võimalus tuua kogu kollektiiv ühte inforuumi, panustada ühiste arusaamade ja väärtusruumi loomisesse ning luua tingimused ühtsete baasteadmiste ehitamiseks. Sisekoolitus aitab ühendada, luua uut väärtust, areneda ja arendada.

Pakume haridusasutustele erinevaid lahendusi. Siin on toodud loetelu mõningatest koolitustest, mida oleme valmis pakkuma. Kui Te ei leia antud nimekirjast enda organisatsioonile sobivat, võtke meiega ühendust ja otsime Teile parima lahenduse. 

Kõik Kaasava Hariduse Keskuse koolitajad on töötavad praktikud! Seome teadusuuringute tulemused reaalsete, teostatavate ja enda poolt proovitud/lihvitud meetoditega.

 

Kaasava Hariduse Keskuse juht Viktoria Latova

viktoria.latova@kaasavharidus.ee

team spirit, cohesion, teamwork-2448837.jpg

Valik sisekoolituste teemasid (nimekiri täieneb):

Alusharidus

Hariduslike erivajaduste märkamine ja toetamine koolieelses lasteasutuses.

Peretöö nõusamistöös: pere kaasamine ja ressursside aktiveerimine.

Efektiivse ümarlaua läbiviimise põhimõtted.

Laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengu toetamine. 

Kovisiooni kasutamine meeskonna jõustamiseks ja võimestamiseks. 

Lapsevanematele tellimuskoolitus: Kohtumine eripedagoogiga või logopeediga! Praktilisi võtteid lapse arengu toetamiseks.

Lisaks koostame individuaalsete vajadustele tugineva õppekavasid. Meie meeskonnas on alates augustist kõik tugispetsialistid: logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, HEV-koordineerija, coach, mänguterapeut. Kirjeldage oma vajadusi ja me koostame parima pakkumise!

Üldhariduskoolid

Üldine tugi, tõhustatud tugi ja eritugi- nüansid ja võimalused.

Korrektne HEV õppija dokumentatsioon (IÕK; IAJK).

Materjalide kohandamine – praktilised eripedagoogilised võtted.

HEV kohandused õppetöös, I kooliaste.

HEV kohandused õppetöös, II ja III kooliaste.

Ennastjuhtiv õppija: motivatsiooni arengu teadlik toetamine.

Ennastjuhtiv õppija: mälu, tähelepanu, taju, pidurdusprotsesside toetamine.

Peretöö klassijuhataja ja tugispetsialisti töös: pere kaasamine ja ressursside aktiveerimine.

Efektiivse ümarlaua läbiviimise põhimõtted.

Käitumise tugikava koostamine ja rakendamine.

Käitumisprobleemidega laps klassis: oskuste õppe meetodi rakendamine individuaalselt või kogu klassile.

Kovisiooni kasutamine meeskonna jõustamiseks ja võimestamiseks.

Coachingu võtted meeskonna juhtimisel.

Lapsevanematele:

1. klassi vanematele: Kohtumine eripedagoogiga: lapse toetamine koolitee alguses.

I kooliastme lapsevanematele: Lapse iseseisva õppimise toetamine. 

Traumateadlik vanemlus.

 

Lisaks koostame individuaalsete vajadustele tugineva õppekavasid. Meie meeskonnas on alates augustist kõik tugispetsialistid: logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, HEV-koordineerija, coach, mänguterapeut. Kirjeldage oma vajadusi ja me koostame parima pakkumise!

 

Kutsekoolid

Ennastjuhtiv õppija: motivatsiooni arengu teadlik toetamine.

Ennastjuhtiv õppija: mälu, tähelepanu, taju, pidurdusprotsesside toetamine.

Aktiivõppe meetodid: praktiline koolitus!

Peretöö: pere kaasamine ja ressursside aktiveerimine.

Efektiivse ümarlaua läbiviimise põhimõtted.

Noorte sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengu toetamine.

Kovisiooni kasutamine meeskonna jõustamiseks ja võimestamiseks.

 

Lisaks koostame individuaalsete vajadustele tugineva õppekavasid. Meie meeskonnas on alates augustist kõik tugispetsialistid: logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, HEV-koordineerija, coach, mänguterapeut. Kirjeldage oma vajadusi ja me koostame parima pakkumise!

Sisekoolituste hinnad:

Hinnale lisandub käibemaks. 

Päringuvorm:

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!