HEV õppija toetamise võimalused ressursipuuduses. Praktikult praktikule. 27.04.2023

Mida teha olukorras, kus tugispetsialiste ei ole? Isegi, kui haridusasutus annab endast parima, otsib, pakub häid töötingimusi, siis lihtsalt ei ole spetsialisti võtta? Või kui koolis on laps, tal on koolivälise nõustamiskomisjoni soovitus, milles on ette nähtud väga suur kogus erinevaid tugiteenuseid, aga koolil ei ole võimalik kõiki neid pakkuda? Või ei ole näiteks eriklassi loomise võimalust, sest kogu kooliastme peale on 1 laps, kes seda vajaks ja tema eraldi õpetamine ei ole otstarbekas ja tegelikult ka lapsele parim lahendus? Milliseid paindlikke lahendusi on võimalik leida? 

Olen töötanud koolis HEVKO-na ja sotsiaalpedagoogina ajal, kui loodi Rajaleidja keskused. Ma käisin infopäevadel, osalesin seminaridel ja ei saanud absoluutselt mitte midagi aru: kuidas on ikkagi mõeldud, et koolid kaasava hariduse rakendamisega toime tulevad ja kõiki nõudmisi täidavad? Läksin siis tööle sotsiaalpedagoogika peaspetsialistiks, et süsteemi seestpoolt näha. Ja minu suureks üllatuseks selgus, et tegelikult on olemas lahendused, on olemas paindlikkus, on olemas võimalused. Aga miskipärast ei räägita neist, vähemalt mitte otse ja selgelt. Eks põhjuseid ole mitmeid, üks neist kindlasti püüd ideaali poole. Kui rääkida paindlikkusest, siis võib tekkida olukord, et paindlikkust hakatakse väärkasutama ja vales suunas painutama- eemale lapse heaolust. Mina nägin koolidega koostööd tehes, et paindlikud lahendused võivad olla lapse heaolu oluliselt parendavad. Last sedavõrd toetavad, et ka HEV laps särab koolis. Ametnikutööl olles hakkasin igatsema koolielu ja -melu. Läksin enne oma erialasele tööle naasmist mõneks ajaks Eesti suurimasse põhikooli inimeseõpetuse õpetajaks. Tundsin, et HEVKO-na õpetajaid nõustada, pean ma päriselt aru saama, mida tähendab, kui on õppekava, sellega seatud tempo ja meeletu kogus õppijaid, kes kõik vajavad individuaalset lähenemist. Kuidas seda pakkuda, kui ma ei suuda isegi laste nimesid ära õppida (minu klassist käis nädalas läbi umbes 480 õpilast). Lisaks tahtsin proovida väga erinevate klasside õpetamist ja suurim põhikool seda ka võimaldas, mul oli palju väikeklasse, oli 1-1 õppija, olid suuremad ja väiksemad tavaklassid. Kui naasin taas HEVKO ja sotsiaalpedagoogi tööle, olles näinud Innoves kogu riigi tasandit ja klassis õpetaja vaadet, olin õppinud ja ka ise katsetanud erinevaid lahendusi. Nüüd sain neid ka HEVKO-na praktiseerida. 

Antud koolitusel jagan oma kogemusi, teiste koolide praktikaid ja töötavaid lahendusi: mida teha, kui ressursse ei ole piisavalt. Aga iga laps väärib parimat tuge, kasvamaks iseenda parimaks versiooniks. Ja iga õpetaja ja tugispetsialist vajab samamoodi tuge, et ta kestaks ja säraks koos lastega. 

Kohtumiseni koolitusel!

Viktoria Latova

Kasulik kaasava hariduse rakendamise koolitus kõigile haridusasutustele!

Koolitusel käsitletakse keerulisi küsimusi: mida teha, kui ei ole piisavalt tugispetsialiste, rahaline ressurss on piiratud, on vähe õpetajaid ja füüsilised tingimused seavad omad piirangud, aga HEV õppijad vajavad tuge? Millised on võimalused ja lahendused, mis oleks juriidiliselt korrektsed, samas, mis oleks finantsiliselt teostatavad, ei kombiks õpetaja või tugispetsialisti võimete piire ja kõige selle juures toetaks last? Koolitusel on soovituslik osaleda vähemalt 2 inimesel ühest organisatsioonist (HEV-koordinaator vm tugispetsialist ja direktor või õppejuht). Kahe inimese registreerimisel palun lisada vastav kommentaar, siis tekib õigus saada 10% soodustust. Koolitajaks on pikaaegse koolitöö ja Rajaleidja kogemusega sotsiaalpedagoog ja HEV-koordinaator Viktoria Latova. 

Koolitus kestab 8 ak/h. 

Päevakava:

9.30-10.00 saabumine, tervituskohv ja kosutav suupiste

10.00-11.30 koolitus 

11.30-11.45 kohvipaus

11.45-13.15 koolitus

13.15-13.45 lõuna

13.45-15.15 koolitus

15.15-15.30 paus

15.30-17.00 koolitus

Toimumiskoht on Kaasava Hariduse Keskus (Raua 41/Kreuzwaldu 5a Tallinn)

Koolituse hind sisaldab kosutavaid kohvipause ja rikkalikku lõunat. 

Koolituse hind: 120 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Koolituse õppekava

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!