Ennastjuhtiv õppija, sisemise õpimotivatsiooni arenguks vajalike tingimuste loomine koolis ja kodus. 15.09.2023 ja 27.09.2023

Sisemine motivatsioon tähendab seda, et ma teen midagi ainult selle pärast, et ma ise tahan seda teha. Samas ei tähenda see anarhiat või kaost. Või ka ülimat laiskust, mida vahel kardetakse. Kui me üldse ei piira last, ei kontrolli, ei hinda, siis ta ju ei teegi mitte midagi? Inimene on ju oma loomult laisk ja mugav. Selliseid väiteid kuuleb vahel. Aga vaadakem väikelast. Kas olete näinud mõnd väikelast, kes lihtsaks pikutab päevast päeva, vaatab laisalt seina, ei taha midagi teha? Ei, väikesed lapsed tahavad alati midagi uut kogeda, uurida, avastada. Väike laps tahab alati õue minna, isegi, kui täiskasvanu eriti ei viitsi, sest ilm tundub olevat kehv või täna lihtsalt pole tuju. Väikesed lapsed leiavad endale tegevust igasuguse ilmaga ja on alati valmis õue minema. Kas siin on tegu sisemise motivatsiooniga, sooviga midagi uut õppida, kogeda või uut õpitud oskust, näiteks kivilt kivile hüppamist, harjutada, vilunumaks muutuda? Või kas inimese arengusse on sisse kirjutatud, et kui miski ei õnnestu, siis me loobume? Kindlasti mitte, siis me ei õpiks kõndimagi. Kui palju kordi me kukkusime, põrusime, saime haiget, enne, kui õppisime vilunult jooksma? Aga mis siis muutub? 

Muutub paljutki ja samas mitte midagi. Oma olemuselt oleme me tegelikult elu lõpuni õpihimulised. Loete ju Teiegi hetkel koolituse kohta ja mõtlete, kas see on just see koolitus, mis Teid Teie töös toetaks. 

Ennastjuhtiva õppija kujunemise toetamiseks saab ära teha nii mõndagi. Teadusuuringud toovad välja, et meie uskumused on tihedalt seotud meie motivatsiooniga. “Kui sa mõtled, et suudad või et ei suuda, siis mõlemal juhul on sul õigus.” See tsitaat ei tule küll teadusuuringust, vaid Star Warsi filmi tegelaselt, Yodalt. Teadusuuringud räägivad aga võimekususkumustest, mis ütlevad sisuliselt sama. Õpetaja saab põhjapanevalt toetada õpilase usku sellesse, et ta suudab. Samuti on oluline psühholoogiliste baasvajaduste rahuldamine. Täis kõht, piisav ööuni ja soe tuba, need mõjutavad meie hakkamasaamist, aga psühholoogilised baasvajadused on teadusuuringute tulemuste põhjal pea sama olulised. Eriti, kui me räägime õpimotivatsioonist. 

Koolituse esimesel päeval tutvume enesemääramisteooriaga ja võimekususkumustega ning nende otsese, väga praktilise seosega sisemise motivatsiooni kujundamisel. Teisel päeval vaatame üle mälu toimimise mehhanismid, tähelepanu, taju, pidurdusprotsessid- kuidas neid toetada ja aidata õppijal sügavalt õppida. Koolitus on praktiline ja toetud teadusuuringutega tõendatud teooriale.

Ennastjuhtiv õppija kujuneb meie teadlikul tegevusel. Nagu kasvatustöös ikka, tuleb teha tarku valikuid ja lisaks kõhutundele või enda kogemusele, võtta kõrvale ka teadus. Kahe päeva jooksul uurime teadust ja samas seostame seda ka igapäevase õpetus- ja kasvatustööga. Olete oodatud!

Viktoria Latova, sotsiaalpedagoog ja koolitaja

Koolitus tugispetsialistidele, õpetajatele, õppejuhtidele ja koolijuhtidele.

Koolitusel arutleme, kuidas kujuneb enesejuhitud õppimine ning kuidas õpetaja või tugispetsialist ennastjuhtiva õppija kujunemist toetada saab.  Uurime, mis on täidesaatvad funktsioonid, eneseregulatsioonioskused (tähelepanu, töömälu, pidurdusprotsessid, kognitiivne paindlikkus) ja kuidas on need seotud ennastjuhtiva õppija arenguga . Samuti tutvume psühholoogiliste baasvajadustega ja nende seosega autonoomse motivatsiooni kujunemisel.  Käsitleme ka võimekususkumusi, õpetajate rolli uskumuste kujunemisel; kuidas toetada tagasiside andmisega võimekususkumust. Koolitus on väga praktiline! Lisaks teoreetilisele käsitlusele saab iga osaleja koolituse käigus teadusuuringutele tuginevaid praktiktilisi võtteid, mida igapäevases töös kasutada. Koolitajaks on pikaaegse koolitöö ja Rajaleidja kogemusega sotsiaalpedagoog ja HEV-koordinaator Viktoria Latova. 

Koolitus kestab 20 ak/h, millest 16 ak/h on auditoorne õpe ja 4 ak/h iseseisev õpe.

Päevakava:

9.30-10.00 saabumine, tervituskohv ja kosutav suupiste

10.00-11.30 koolitus 

11.30-11.45 kohvipaus

11.45-13.15 koolitus

13.15-13.45 lõuna

13.45-15.15 koolitus

15.15-15.30 paus

15.30-17.00 koolitus

Toimumiskoht on Kaasava Hariduse Keskus (Weizenbergi 20/1, Tallinn)

Koolituse hind sisaldab toitlustust.  

Koolituse hind: SOODUSHIND 190 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Registreerumine

Koolituse õppekava

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!