7-19-aastane noor! Arenda oma sotsiaal-emotsionaalseid oskusi Kaasava Hariduse Keskuse noortegruppides!

Sügisel alustavad Kaasava Hariduse Keskuses uudse kontseptsiooniga noortegrupid – SEO ringid! Me ei tegele kodulehtede optimeerimisega ega otsingumootorite uurimisega. Tegeleme hoopis sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisega! Sotsiaal-emotsionaalsed oskused (edaspidi SEO) aitavad meil igapäevaste olukordadega toime tulla. Olgu selleks siis ärevas olukorras oma mõtete selgena hoidmine või sõprussuhete loomine. SEO on ühelt poolt toimetulek suhtlemisolukordades: näiteks koolis enda õiguste eest seismine teise osapoolega konflikti minemata või julgus grupitöös enda arvamust avaldada ja oskus teiste arvamusi kuulata. Aga ka toimetulek tugevate tunnetega, näiteks pettumus, häbi, hirm, viha või ka suur rõõm.

Teadusuuringutega on leitud, et ka väga intelligentse inimese potentsiaal jääb kasutamata, kui tema sotsiaal-emotsionaalsed oskused ei ole piisavalt arenenud. Ainult akadeemilisest võimekusest ei piisa. Edukad juhid suudavad oma emotsioonidega turvaliselt toime tulla, enda käitumist sotsiaalsetes olukordades kiirelt kontekstile vastavalt kohandada, on empaatiline teise osapoole mõistmisel ja analüüsivad seeläbi teiste käitumist adekvaatsemalt. 

              NAUDI OMA ELU JA SAAVUTA EESMÄRGID, MILLEST UNISTAD!

SEO ring

Miks tulla SEO ringi?

SEO ringi tasub tulla, kui:

  • sa tahad oma suhtlemisoskusi lihvida ja saavutada seeläbi oma eesmärke;
  • tahad osata ka keerulises olukorras käituda nii, et hiljem ei pea tehtud otsuseid kahetsema;
  • tahad olla julgem, enesekindlam, saada paremini hakkama nii koolis, kui väljaspool kooli;
  • tahad olla õnnelik ja aktiivne noor;
  • tahad uute (ka keeruliste) olukordadega paremini kohaneda osata;
  • tahad tugevate tunnetega paremini toime tulla, väljuda ka keerulisest olukorrast väärikalt ning vaimselt ja füüsiliselt tervelt;
  • sinu igapäevaseid tegevusi on hakanud häirima sotsiaalärevus (näiteks sinu jaoks on raske tunnis vastata, rühmatundides paralleelklassi õpilastega suhelda, uude huviringi minna, sinu jaoks on keeruline võõra või ka tuttava inimesega vestelda);
Nimekiri on pikk, võid seda ise täiendada. Sotsiaal-emotsionaalsed oskused on osa meie igapäevasest elust, need kannavad meid igas tegevuses!

Mida SEO ringides tehakse?

ÕPIME AKTIIVSELT JA LÕBUSALT!

Gruppide tegevusi  juhib 16-aastase haridussüsteemis töötamise kogemusega sotsiaalpedagoog Viktoria Latova. Gruppides kasutatavad meetodid on Viktoria Latova poolt välja töötatud ja eelnevas koolitöö praktikas piloteeritud. 

Keda ootame SEO ringidesse?

Ootame SEO gruppidesse kõiki noori alates 2. klassist. 1. klassi jätame kooliga kohanemiseks, 2. klassist tasub aga juba julgelt sammud SEO ringi suunas seada.

 

Täpsem info:

Iga grupp koguneb 1x nädalas.

Tallinna gruppide tegevus toimub Kaasava Hariduse Keskuses, aadressil Weizenbergi 20/1.  

Oleme arvestanud, et noored tulevad suure tõenäosusega otse koolist. Õppimiseks on aga vajalik, et füüsilised baasvajadused oleks täidetud. Koguneme 15 minutit enne algust, et oleks aega kergeks söögipausiks, kuutasu sisaldab väikest vahepala (maitsevesi, tee, köögiviljad/puuviljad ja soolane pirukas või võileib). 

Grupi suurus on üldjuhul maksimaalselt 6 noort. Olenevalt noorte vajadustest ja grupidünaamikast vahel ka kuni 8 noort. Nii saame tagada igale osalejale  individuaalse lähenemise. Gruppide koosseisu ja suuruse moodustame vastavalt noorte vajadustele.

Enne gruppide moodustamist toimub iga noorega tutvumine, et saaksime tegevuste planeerimisel ja rühma moodustamisel lähtuda individuaalsetest vajadustest. Näiteks, kui suur rühm tekitab ülemäärast ärevust, alustame väiksemast ja vajadusel liigume näiteks järgmisel aastal suuremasse rühma. Oleme valmis pakkuma ka individuaalset sotsiaalpedagoogilise nõustamise teenust, loomaks vajaliku hüppelaua, mis võimaldab noorel peagi väikese rühmaga liituda. 

Võtke julgelt ühendust ja leiame parima lahenduse! Viktoria Latova, 53544112,  viktoria.latova@kaasavharidus.ee

SEO grupid

Suvel alustavad uued SEO ringide juhendajad oma väljaõpet ning sügisest planeerime avada SEO ringe üle Eesti.

 

Lapsevanem, kohaliku omavalitsuse esindaja, koolijuht- kui tunnete, et just Teie kogukonna noori toetaks SEO ring, võtke meiega julgelt ühendust ning leiame võimaluse ka Teie piirkonnas SEO ringi avamiseks!

Grupid käivad koos septembrist mai lõpuni, jõulude paiku puhkame 1 kuu. Osalustasu maksmine toimub septembrist detsembrini ja veebruarist maini.

8-10-aastaste ja 10-12-aastaste, 12-14-aastaste  noorte gruppide kuutasu on 95 eurot.

15-18-aastaste gruppide kuutasu on 105 eurot.

Kuutasu sisaldab: sotsiaalpedagoogi poolt läbiviidavaid grupitegevusi, individuaalset kohtumist perega 3 korral õppeaasta jooksul tagamaks igale lapsele parima individuaalse lähenemise (augustis, detsembris ja juunis), kerget suupistet enne grupi kogunemist, avarat ja mugavat ruumi Kadriorus.

Iga lapsega ja tema perega toimub eelnevalt individuaalne kohtumine, nii saame gruppide suurust ja koosseisu individuaalselt kaaluda. 

Rohkem infot: viktoria.latova@kaasavharidus.ee

Registreerumine

Milleks on sotsiaal-emotsionaalseid oskusi vaja?

1. ENESETEADLIKKUS 

Eneseteadlik inimene mõistab oma emotsioone,  mõtestab isiklikke eesmärke ja väärtusi. Ta hindab adekvaatselt oma isiklikke tugevusi ja piiranguid, omab positiivset mõttelaadi. Kõrge eneseteadlikkusega inimene saab aru, kuidas mõtted, tunded ja teod on omavahelises seoses.

2. ENESEJUHTIMINE

Enesejuhtimine eeldab oskusi ja arusaamu, mis võimaldavad oma emotsioone ja käitumist reguleerida. Siia kuuluvad ka näiteks tasu edasilükkamise võime, stressiga toimetulek, impulsikontroll ja püsivus ka väljakutset pakkuvates olukordades- kõike seda oma eesmärkide saavutamise nimel.

3. SOTSIAALNE TEADLIKKUS

Sotsiaalne teadlikkus kätkeb endas võimet mõista teisi, olla empaatiline endast erinevate inimeste suhtes. Lisaks on sotsiaalne teadlikkus võime mõista käitumise sotsiaalseid norme ning tunda, hinnata ja kasutada perekonna, kooli ja kogukonna ressursse ning tuge. 

4. KVALITEETSED SUHTED

Suhete loomise ja hoidmise oskused aitavad meil säilitada eluterveid ja väärtuslikke suhteid, käituda sotsiaalsetele normidele vastavalt. Olulised on selge eneseväljenduse oskus, aktiivse kuulamise oskus, koostöö tegemise oskus, oskus reageerida negatiivsele käitumisele suunatud sotsiaalse survele, konfliktilahendusoskused, läbirääkimisoskus ning vajadusel abi otsimise ja küsimise oskus.

5. VASTUTUSTUNDLIK OTSUSTE VASTUVÕTMINE

Vastutustundlik otsuste vastuvõtmine on konstruktiivne valikute tegemise võime, oskus võtta vastu oma käitumise ja sotsiaalse suhtluse osas mõistlikke otsuseid vastavalt olukorrale ja kontekstile. Siia kuulub ka adekvaatne riskide hindamise ja analüüsimise oskus. Läbivaks on enda ja teiste tervise ning heaolu väärtustamine valikute tegemisel.

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!